Lichamelijke klachten en hun mogelijke emotionele betekenis

romina-farias-B5LZDN_t_fc-unsplash
Inspiratie

Lichamelijke klachten en hun mogelijke emotionele betekenis

Zoals je misschien al hebt gelezen in mijn vorige blog ‘De verbinding tussen emoties en lichamelijke klachten’ kun je bewust of onbewust lichamelijke klachten laten ontstaan door het onderdrukken van een emotie. Wanneer je een emotie regelmatig onderdrukt, kan de opgebouwde energie niet vrij uit je lichaam bewegen en zal deze dus ergens in jouw lichaam worden opgeslagen. Een dergelijke energie wordt niet zomaar ergens opgeslagen. Elke deel van jouw lichaam staat gekoppeld aan een andere emotie of pijn. Hieronder vind je een lijst met een paar algemene lichamelijke klachten en de emoties die mogelijk daarmee verbonden zijn.

Armen

Klachten met betrekking tot de armen kunnen erop wijzen dat er een disbalans is tussen geven en ontvangen van affectie en liefde. 

Benen

De benen staan voor het voorwaarts bewegen in het leven. Klachten aan de benen kunnen wijzen op een angst voor wat er komen gaat of een diep verlangen om niet (voorwaarts) te bewegen en niet onder ogen te zien wat er op ons pad komt. 

Botten

De botten staan voor steun, veiligheid, zekerheid, vertrouwen en overleving. Klachten aan de botten kunnen wijzen op een tekort van het bovenstaande, ofwel van andere of wel van jezelf. 

Borsten

Borsten worden gekoppeld aan voeden en verzorgen. Klachten kunnen ontstaan bij het gebrek aan zorgen voor jezelf. 

Darmen

De darmen staan symbool voor het vermogen om los te laten wat je niet meer dient. Problemen bij ontlasting kunnen wijzen op een disbalans hierin. Denk hier aan het teveel vasthouden aan mensen, bezittingen, oude gewoonten of gedachten patronen.  

Ellebogen

Problemen aan de ellebogen kunnen wijzen op weinig flexibiliteit in de omgang met anderen ofwel het gebruik van te veel kracht om je tegen andere te verzetten.

Enkels

De enkels vertegenwoordigen onze innerlijke steun. Er kunnen problemen ontstaan wanneer wij het gevoel hebben dat onze steun wordt afgenomen. Dit kan gaan om een persoon, een geloof, een overtuiging of een normen- en waardensysteem.

Gewrichten

Gewrichten worden in verband gebracht met jezelf vrijelijk kunnen uiten en jezelf ”aangesloten” voelen in tegenstelling tot ”afgesloten”. Gewrichtsklachten kunnen gerelateerd zijn aan het afsluiten/verbergen van je ware gevoelens of een weerstand om te delen.

Handen

De handen weerspiegelen ons vermogen om anderen de hand te reiken. Klachten aan de handen kunnen ook duiden op het te stevig vasthouden aan iets of iemand. 

Hart

Het hart wordt gezien als het centrale regelcentrum van onze emoties en onze emotionele balans. Klachten in de hartstreek kunnen ontstaan door langdurige emotionele problemen, te serieus zijn of doordat men zich alles wat er gebeurt of gezegd wordt teveel aantrekt.

Heupen

De heupen worden gekoppeld aan het nemen van beslissingen in het leven. Het is de basis van je lichaam. Klachten aan de heupen kunnen erop wijzen dat men bang is om een verkeerde keuze te maken. Langdurige klachten aan de heupen kunnen erop wijzen dat men twijfelt aan het eigen kunnen.  

Hoofd

Het hoofd wordt geassocieerd met de verbinding tussen lichaam en geest. Het hoofd is het centrum van bezinning en bewustzijn. Als hier problemen zijn kan dat wijzen op een verlangen om te dissociëren uit de werkelijkheid. Problemen in het hoofd wijzen op een scheiding tussen emoties en verstand. Er is een hoofd/hart conflict tussen wat wij voelen en wat we denken te moeten voelen. Regelmatige hoofdpijn kan wijzen op veel kopzorgen en piekeren.

Huid

De huid staat voor bescherming. Huidproblemen kunnen erop wijzen dat wij proberen een schild op te trekken tussen onszelf en anderen. Huidproblemen kunnen ook gezien worden als een manier om contact of intimiteit te vermijden. 

Kaak

De kaak vertegenwoordigt ons vermogen om emoties te uiten. Wanneer hier een disbalans is hebben we vaak de neiging om ons te verbijten. 

Keel

De keel staat voor het vermogen om je eigen waarheid (uit) te spreken. Problemen hiermee kunnen ontstaan wanneer wij ons niet ten volle kunnen uitdrukken/uitspreken. 

Maag

De maag staat in verband met het vermogen tot verteren en absorberen van datgene wat wij zowel emotioneel als fysiek nodig hebben. Klachten kunnen ontstaan bij een tekort aan emotionele voeding of wanneer er niet voldoende aan onze emotionele behoeften wordt voldaan. Maagklachten ontstaan vaak als we ons overmatig zorgen maken.  

Nek

De nek vertegenwoordigt flexibiliteit. De nek verbindt het hoofd en het lichaam. Stijfheid in de nek wordt vaak gekoppeld aan het koppig vasthouden en niet willen meebuigen.

Rug

De rug kunnen we koppelen aan steun en ondersteuning. Een slechte rug wordt vaak in verbinding gebracht met een tekort van sociale steun of het gevoel dat je alles alleen moet doen zonder hulp van anderen.  

Schouders

De schouders staan voor het dragen van verantwoordelijkheden. Klachten duiden vaak op overbelasting. Je draagt dan letterlijk de last ‘op je schouders’. 

Voeten

De voeten staan in verbinding met onze aarding. Als je geaard bent en je zelfverzekerd bent, kun je makkelijk vooruit bewegen. Indien dit niet het geval is, praten we over een weerstand tegen voorwaarts gaan.

Op onderzoek uit

Dit zijn maar enkele voorbeelden van lichamelijke klachten die gekoppeld kunnen worden aan emoties. Naast dat het lichaamsdeel je iets verteld over de emotie geeft ook de kant van het lichaam nog extra informatie.

De rechterkant van het lichaam

De rechterkant van het lichaam vertegenwoordigt de mannelijke aspecten van onszelf, ook wel onze mannelijke energie. Mannelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met kracht, macht en financiën. Problemen in de rechterkant van het lichaam kunnen erop wijzen dat wij het gevoel hebben dat het ons aan kracht en/of moed ontbreekt of dat wij niet in staat zijn om in onze materiële behoeften te voorzien. Ook kan het te maken hebben met de relatie tussen jou en je vader. 

De linkerkant van het lichaam

De linkerkant van het lichaam vertegenwoordigt de vrouwelijke aspecten van onszelf, onze vrouwelijke energie. Vrouwelijke eigenschappen worden gewoonlijk geassocieerd met creativiteit, emoties en gevoeligheid. Problemen aan de linkerkant van het lichaam kunnen betekenen dat wij saai en fantasieloos zijn geworden doordat we niet (voldoende) met onze creativiteit in verbinding staan. Ook kan het te maken hebben met de relatie tussen jou en je moeder. 

Ik hoop dat je met deze informatie kan achterhalen voor jezelf waar jouw fysieke pijn vandaan komt. Als je toegang wil tot elke kwaal dan is het boek ‘De sleutel tot zelfbevrijding’ van Christiane Beerlandt erg leuk om te hebben, hierin staan wel 1300 lichamelijke klachten uitgewerkt?! & mocht je aan de slag willen met de onderliggende emotie van jouw fysieke klacht, misschien is de Personal Reset wel wat voor je! Ik help je graag met het vrijlaten van deze emoties, zodat je lichaam weer kan helen.

Liefs, Lotte